Kết quả tìm kiếm"Cấp độ bảo vệ đèn IP " ĐÈN LED PHILIPS

Kết quả tìm kiếm

Có 1 kết quả của từ khóa "Cấp độ bảo vệ đèn IP "

Cấp độ bảo vệ đèn IP & IK
Cấp độ bảo vệ đèn IP & IK Cấp độ bảo vệ chống xâm nhập IP<br/>Cấp độ bảo vệ xâm nhập IP (Ingress Protection) thông số đánh giá khả năng chống xâm nhập của các tác nhân bên ngoài. IP thông số nằm trong tiêu chuẩn IEC 60529 của Ủy ban kỹ thuật điện quốc...

Kết quả tìm kiếm"Cấp độ bảo vệ đèn IP " ĐÈN LED PHILIPS