Kết quả tìm kiếm "Cấp độ bảo vệ đèn IP & IK"

Kết quả tìm kiếm

Có 1 kết quả của từ khóa "Cấp độ bảo vệ đèn IP & IK"

Cấp độ bảo vệ đèn IP & IK
Cấp độ bảo vệ đèn IP & IK

Cấp độ bảo vệ chống xâm nhập IP
Cấp độ bảo vệ xâm nhập IP (Ingress Protection) là thông số đánh giá khả năng chống xâm nhập của các tác nhân bên ngoài. IP là thông số nằm trong tiêu chuẩn IEC 60529 của Ủy ban kỹ thuật điện quốc...


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng